Djævelsrød
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040311-2

Fredningsnr.
35231

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/1 1932, gdr. H.F. Kildeskov og hustru, Munkholm. Dipl. Dyssekammer, best. af 2 bæresten, 1 gangsten, 1 dæksten.
Undersøgelsehistorie  (5)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tom, halvt ødelagt Dysse paa flad Mark. Nu staa kun de to Sidestene, noget forskudte, med Overliggeren endnu hvilende paa sig, men noget nedskreden fra dens oprindelige Plads. Kammerets Retning Nordøst-Sydvest. Den ene Sidestens Længde 5', Højde 3'4"; den anden Sidestens Længde 3' (Resten bortkløvet). Overliggerens Længde c. 8 1/2', Bredde c 7', Tykkelse c. 3 1/2'. Dens ene Ende hviler nu paa en 2' 10" bred, 2' høj Sten, der nu staar i Flugt med den lange Sidesten, men mulig oprindelig er den lave Endesten. [[= den ene Gangsten]]. Bevoksning: 1983: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, bestaaende af 2 Bæresten, 1 gangsten, 1 Dæksten.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer. Orienteret NNØ-SSV. Består af 2 bæresten og 1 stor dæksten. Mod SSV står den ene sidesten af en gang. Lidt løse sten i kammeret. ** Seværdighedsforklaring ** Imponerende kammer. Bevoksning: 1983: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)