Afd.16
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040312-2

Fredningsnr.
36234

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Valbygaard skov, Sønder Overdrev. Runddysse 9 m i diam. 23 randsten (væltede). Kammer med fire sidesten og nedskreden dæksten. Ingen højning. Græs- klædt i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den svagt skraanende Fod af Bakken, hvorpaa [sb.] Nr.1 ligger en stærkt forstyrret Langdysse, hvis Randstene (paa 3 nær) er saaledes omvæltede, at hverken Sidernes Længde eller Retning lader sig nøjagtig bestemme. Dog skønnes det, at der ikke har været stor Forskel paa Bred- og Langsiderne (c 23' - 27'), og Retningen synes at have været omtrent Nordnordøst-Sydsydvest og Vestnordvest-Østsydøst. Af Randstene findes: mod Syd 6, mod Nord 6, mod Vest 6, mod Øst 5. Det noget forstyrrede Kammers Retning omtrent Østnordøst-Vestsydvest. Overliggeren er gleden ned og sønderslaaet. Den sydlige Sidestens Længde 6'9", Højde 2 1/2'; den vestlige Endestens Bredde 2'9". Ingen kendelig Jordhøjning. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1931 Museal besigtigelse
Journal nr.: 287/33
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 9 m. i Diam. 23 Randsten (væltede). Kammer med fire Sidesten og nedskreden Dæksten. Ingen Højning. Græsklædt i Skov.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse. Den måler ca. 0,9 x 11 m, med en tilsyneladende velbevaret randstenskæde, flere sten dog væltede, flækkede. Omtrent på midten er et aflangt kammer i NV-SØ'lig retning med 1 lang bæresten N, 1 S og 1 kortere V, mod V over bærestenen er en afvæltet dæksten. Stenene rager ca. 0,9 m op over højen, der er tæt bevokset med bregner, hindbær i yngre tæt egeskov med en del underskov. Måltagning og beskrivelse vanskelig. Kammermål ca. 1,6 x 0,8 m Den ligger neden for bakke, ca. 150 m fra skovvej og 2 km til landevej. Ret tilgroet skovvej ca. 10 m S for dyssen. ** Seværdighedsforklaring ** Runddysse i tæt løvskov med underskov. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)