Barnehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040312-6

Fredningsnr.
352225

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Baunehøj, opr. 3 x 25 m, men stærkt afgravet fra alle sider og udhulet fra øst. Græsbevokset, i udhulingen træer. Bæn- ke på toppen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Barnehøj", nu stærkt beskadiget ved Afgravning paa alle Sider. 9-10' høj, 75-80' i Tværmaal. Højen har været omsat med to fuldstændige Rækker Stene, adskilte ved et Bælte af 4-5' Bredde. Den yderste Række Randstene vare størst (c. 2' høje), den inderste Række kun halvt saa store og inden Afgravningen helt jordækte. - Omtrent i Højens Midte er i Halvtredserne [1850'erne] fundet en Stenkiste dannet af svære ikke særlige flade Stene med Overliggere. Om Kisten var ophobet en Dynge Haandstene og over disse Tang. Ved Udgravningen fandtes Kisten aldeles tom for Jord; der laa i den et Menneskeskelet, med Hovedet i Syd, Benene i Nord, samt et Bronzesværd, som sønderbrødes ved at en af Sidestenene faldt ned paa det. - I Højfylden tæt under Overfladen er flere Gange fundet Skeletter (3-4) og Urner med brændte Ben (3-4) uden Stensætning; Urnerne vare alle helt knuste. [på f-listen "Baunehøj" ] Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1893 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Baunehøj", opr. 3 x 25 m., men stærkt afgravet fra alle Sider og udhulet fra Øst; Græsbevokset, i Udhulingen Træer. Bænk paa Toppen.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Baunehøj". Højen måler ca. 3 x 25 x 25 m. Af noget uregelmæssig form med udhulet Ø-side. Der ses 1 stentop foroven og 1 anden mod SØ på højside ved stien op ad højen. Der står en bænk på højen. Den er bevokset med græs, træer og buske, noget velholdt ud mod haven. Den ligger højt i terræn, vidt udsyn, dog ikke mod Ø p.g.a. gård. Ca. 60 m. fra landevej. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Stor gravhøj. Højt i terræn, nu udsyn mod V. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)