Valdbygaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040312-12

Fredningsnr.
352213

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 12 m. Toppen flad og træbevokset.
Undersøgelsehistorie  (6)
1893 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skolemarken (nu Skov, forhen Sædemark). Runde Jordhøje [sb.11- 13], træbevoxede. Noget forstyrrede ved tidligere Markarbejde, ved Plantning og Anlæg af Spadseregange. Tæt under Overfladen er efter Meddelelse, uden at Findestederne i det enkelte kunde angives, fundet Urner med brændte Ben og smaa Bronzeoldsager (Knive, Tænger, Syle); derimod har egentlig Udgravning ikke fundet Sted. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 12 m.; Toppen flad; træbevokset.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca. 1 x 12 x 12 m. med en diffus fod, da den har samme placering som 3522-12. Der fører en ældre skovvej tværs over højen i NV-SØ-lig retning; bruges ikke mere. Der vokser et gammelt egetræ ved højfod, ellers yngre løvtræer. Beliggenhed se 3522-12. ** Seværdighedsforklaring ** Velvevaret mindre høj nær ådal. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)