Valdbygaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040312-15

Fredningsnr.
352214

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 15 m. Toppen kløftet af en sti. Træbevokset.
Undersøgelsehistorie  (5)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bromark (den paagældende Del nu Skov, forhen Sædemark). Runde træbeplantede Jordhøje [sb.14-15] af lignende Art som Nr.11-13 [sb.11-13]; lignende Fund gjorte her. Bevoksning: 1984: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m.; Toppen kløftet af en Sti; træbevokset.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højen måler ca. 2 x 15 x 10 m. i N-S med en lidt diffus fod, da den ligger på mindre højning. Tværs over højen i N-S-lig retning fører nu bred skovsti, der har eroderet sig ca. 0,5 m. ned i højen foroven - nu ikke benyttet mere og tilgroet. Højen har ret stejle sider, dog tilgroet og der vokser gamle grantræer, mindre egetræer og græs. Den ligger ved skovbryn mellem ældre granskov og lidt yngre ege(?)skov. Der ligger nogle grangrene ved højfod mod S-SV. Omtrent 10 m. mod NNV en lidt uregelmæssig højning, mål ca. 1 x 10 x 10 m., måske S-lige halvdel af forstyrret høj, N-lige del bortgravet ved skrænt ned mod skovvej ?? (Se sagsbehandlerkommentarer). Omtrent 30 m. mod S et lystanlæg ? "mølle"-bygn. på udhulet egestub over stensat rum. - Flere sten udenfor. Omtrent 50 m. fra skovvej og 275 m. fra landevej, nær ådal i skov. Bevoksning: 1984: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)