Maglehøj Mark
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040312-17

Fredningsnr.
352216

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 40 x 7 x 1,5 m. Kammer af 4 bæresten uden dæksten. Randsten: NV 3, SV 21, NØ 23, SØ 3. Træbevokset.
Undersøgelsehistorie  (6)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Maglehøj Mark (el. Gundemose Mark) Egebeplantet Langdysse. Retning Nordvest til Vest - Sydøst til Øst. 130' lang, 28' bred. Jordhøjningen 4-5' høj. Af Randstene findes: for Vestenden 1 væltet, 1 staaende (kløvet); i Sydsiden 11 staaende, 12 væltede; for Østenden 1 staaende, 2 væltede; i Nordsiden 17 staaende, 2 væltede. Flere Steder ligger enkelte fra deres Plads bortslæbte Randstene. - 68' fra Vestenden et tomt Kammer uden Overligger, dannet af 4 ligehøje Stene, hvis øverste Rand ligger lidt lavere end Jordhøjningens Niveau. Kammerets Retning Nordvest-Sydøst; dets Længde 5'5", Bredde 3'3", Dybde 3'2". Bevoksning: 1984: Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 40 x 7 m., 1 1/2 m. høj; Kammer af 4 Bæresten uden Dæksten. Randsten: NV. 3, SV. 21, NØ. 23, Sø. 3. Træbevokset.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse NV-SØ. Den måler ca. 1,5 x 44,0 x 10,0 m. Højen ser velbevaret ud og de fleste randsten, især mod SV, er væltet ned - Antal: NV 3, SV 21, NØ 23, SØ 3. Nogle randsten er flækkede og flere er tilgroede, indre tværmål ca. 7 m. Omtrent i midten er et aflangt kammer i højens retning med 2 lange sten SV og NØ og 2 kortere for enderne, indre mål ca. 1,6 x 0,7 m. (smalner lidt indad foroven). Ingen dæksten, lidt forsænket i forhold til højen. Omtrent 1,5 m. mod V er en ældre rævegrav (?), ikke mere i brug. Burde dækkes. Højen er bevokset med ældre egetræer og ca. 1-5 m. fra højen mod SV og SØ krat. God pløjeafstand. Højt i terræn ved ådal, ca. 375 m. fra landevej. Nær andre dysser. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse nær andre ved ådal. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)