Maglehøj Mark
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040312-18

Fredningsnr.
352217

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 23 x 8 m med randsten: Ø 0, N 6, V 5, S 11. Over dens vestlige del er bygget en høj 2,5 x 20 m.
Undersøgelsehistorie  (7)
1893 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Maglehøj Mark (el. Gundemose Mark). Et beplantet og kratbevoxet Mindesmærke, vanskeligt at undersøge for Bevoxningen og forstyrret ved forskellige Gravninger. Synes at maatte forklares som en Langdysse, over hvis vestlige Del er anlagt en c. 8' høj, c. 50 - 60' bred Jordhøj, som breder sig ud over Langdyssens Sider. I Jordhøjens Sydside ses i Jordskorpen i Flugt med Langdyssens Sidestene en langt større (5' bred) Sten, mulig Enden af et Gravkammer (Jættestue ?). - Langdyssens Retning Østnordøst - Vestsydvest; dens Længde c. 80', dens Bredde, maalt mod Vest, 20'. Af Randstene findes: mod Øst 1 staaende, 1 væltet; mod Nord 4 staaende, 3 væltede. - Umiddelbart sydvest for Mindesmærket ligger flere store Stene henvæltede uden Orden. - Se Planche 12. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 23 x 8 m., med Randsten: Ø. 0, N. 6, V. 5, S. 11. Over dens vestlige Del er bygget en Høj, 2 1/2 x 20 m. Træbevokset.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse Ø-V, 3,0 x 23,0 x 12,0 m. + "høj", ca. 1,5 x 23 x 8 m. I den Ø-lige ende findes en del store sten fra et forstyrret kammer/randsten/marksten. Mod VNV findes en uregelmæssig højning, mål ca. 1,5 x 12 x 12 m., over dyssen. En senere gravhøj eller er dyssehøjen stærkt forgravet og tilgroet? Intet spor af kammer. Mod V en vandfyldt mergelgrav, hvor der mod Ø og NØ anes store sten - fra en sløjfet dysse? - da 3522-17. V-enden ser intakt ud. Dysse og høj er bevokset med egetræer. Krat i mindre, udyrket stykke udenom høj, hvor der ligger randsten(?). Mergelgrav. Der ligger lidt kvas på højen. Beliggenhed som 3522-16. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse med senere høj(?) ved ådal. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)