Valdbygaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040312-23

Fredningsnr.
352221

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 4 x 14 m beplantet.
Undersøgelsehistorie

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bromark. Beplantet ubrudt toppet Høj, noget afpløjet. C. 12' høj, c. 44' i Tværmaal. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 14 m., beplantet.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca. 4,0 x 16,0 x 14,0 m. i SV-NØ-lig retning. Regelmæssigt hvælvet og rundet. Bevokset med 2 ældre egetræer. Nyligt beskåret for vegetation. Hovedstore sten i overfladen, fra højfyld? Beliggenhed som 3522-19. Ca. 100 m. til vej. ** Seværdighedsforklaring ** Høj i højrække, højt i terræn. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.