Valdbygaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040312-24

Fredningsnr.
352222

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Stenbygget grav, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,5 x 17 m. I toppen en lavning, hvori ses en dæksten.
Undersøgelsehistorie  (8)
1880 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Udgravet ca 1863 af hifjægermester Bech. Der skal være fundet tre stenkister, hvoraf de to indeholdt flintsager, den tredje bronzesager formentlig i forening med flintsager].

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bromark. Beplantet Jordhøj, afpløjet, c. 11' høj, c 52' i Tværmaal. Udgravet ca 1863; om Fundet se Kammerherre Vedels Brev af 9 Juni 1880. - I Nordsiden lidt nedenfor Toppen ses i Overfladen det øverste af et forstyrret Gravkammer:en flad Overligger, hvilende paa handelige Stene; en anden Overligger ligger væltet af. Kammmerets Retning Vestnordvest - Østsydøst, Bredde 2'8". Bevoksning: 1984: Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 1/2 x 17 m.; i Toppen en Lavning, hvori ses en Dæksten.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Aflang høj, mål ca. 3,5 x 21,0 x 17,0 m. i NØ-SV-lig retning. Højen er lidt uregelmæssigt rundet. I den vinderoderede (?) V-side ses en del større og mindre sten, antagelig højfyld. I højtoppen mod SV er en uregelmæssig lavning, mål ca. 0,5 x 3 x 5 m. i ØV-lig retning; her ses 2 større sten og toppen af en tredie, sikkert fra plyndret grav. Bevokset med 2 ældre og 1 yngre egetræ, ellers nyligt afskåret vegetation. Beliggenhed som 3522-18. Ca. 20 m. fra vej. ** Seværdighedsforklaring ** Høj i højrække, højt i terræn. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)