Valdbygaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040312-27

Fredningsnr.
352224

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 25 m. Noget ujævn overflade. Beplantet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj paa højt Bakkedrag, "Rævebakken". 12-16' høj, c. 80' i Tværmaal (Maalene kun tagne omtrentlig, paa Grund af tæt Bevoxning); Toppen affladet (c. 20' bred); Overfladen forstyrret ved gamle Anlæg af Spadseregange og Rævegrav. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 25 m., noget ujævn Overflade, beplantet.

1940 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 259/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal besigtigelse
Journal nr.: 259/41
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Rævebjerg". Højen måler ca. 4 x 25 x 25 m. med en lidt diffus fod, da den ligger på tæt bevokset højning. Højoverfladen er noget ujævn med en større, ret flad sænkning i midten samt flere ved siderne især mod NØ og V; ser ud til at være ældre kreaturskader. Den er bevokset med løvtræer, stammetykkelse ca. 10-20 cm., hvor der er mange rodskud fra tidligere beskæring. Den ligger i et træbevokset, udyrket stykke omgivet af lille vold mellem 3522-18+19. Højen findes ca. 225 m. fra offentlig(?) grusvej, lidt lavere end højrækken mod NØ. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj i ret tæt bevokset, udyrket stykke på mark i åbent landskab. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)