Holmstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040313-1

Fredningsnr.
352227

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/10 1893. Gdr. Morten Nielsen Dipl. Afmærkn.: MS 1893, ved Blom. Rest af langdysse. Jordhøjning 15 x 5,5 m, 1,5 m høj. I nord- enden kammer, bestående af 4 sidesten, ingen dæksten. Græs- klædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af langagtig Form, c. 6' høj, 49' lang i Retningen NordSyd, 18' bred. Skønnes at have været en Langdysse. 10' fra Højens nordlige Ende et tomt Gravkammer uden Overligger,dannet af 4 store Stene, hvis indadvendende Sider ere næsten plane og delvis kunstig tilglattede. Retning Nord-Syd. Kammerets Længde 5'8", Bredde 2'7" - 2'9", Dybde 4'2". Sidestenene naa med deres øvre Rand op i Højens Overflade; dog er Endestenen mod Nord c. 1' lavere end de andre; oventil er den kunstig tilglattet. Den Del af Højen, som omgiver Gravkamret (indtil c. 10' til alle Sider), er væsentlig dannet af store haandlige Stene, den sydlige Del af Højen derimod væsentlig af Jord. Mod Øst er Højen ud for Kammeret gravet bort indtil dettes østlige Sidesten. Fredet ved Deklaration udstedt d. 21 Juli 1893, thinglæst 3/10 1893. MS. Bevoksning: 1984: Græs

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse: Jordhøjning 15 x 3 1/2 m. 1 1/2 m. høj. I Nordenden Kammer, bestaaende af 4 Sidesten, ingen Dæksten. Græsklædt i Ager.

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Den måler ca. 1,5 x 15 x 5 m. i NV-SØ-lig retning. Højen er jævnt hvælvet i den S-lige 2/3 og i N-enden er en lavning, hvor der er et kammer ca. 1,5 m. fra både N- og Ø- lige side. Aflang kiste i højens retning med 2 lange, store sten i siderne og kortere for enderne. Indre mål ca. 1,6 x 0,7 m.; lidt bredere i bunden, hvor der ligger en del marksten (dog ikke påtalt). Ingen dæksten. Der ligger mindre dynger af marksten ved kisten og ved højfod i højens S-ende. Ingen randsten, sikkert fjernede. Bevokset med græs, pericum og mindre blomster. Den ligger på mindre højning på skråning ned mod mosestrækning ca. 175 m. fra offentlig vej. Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1984: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)