Pilegaarden
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040313-5

Fredningsnr.
36221

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/10 1893. Proprietær H. Rosenstand, Pilegaard Dipl. Afmærkn.: MS 1893, ved Blom Rund høj, 3 x 15 m. Enkelte randsten mod S. Velbevaret. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vel bevaret Høj, c. 9' høj, c. 50' i Tværmaal. Imod Syd ses i Jordfladen 3 Fodstene. Fredet ved Deklaration udstedt den 21 Juli 1893, thingl. 3/10 1893. MS. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 3 x 15 m. Enkelte Randsten mod Syd. Velbevaret. Græsklædt i Ager.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca. 3,5 x 17 m. og er tilsyneladende nogenlunde regelmæssigt rundet og hvælvet. Ser velbevaret ud. Den er tæt bevokset med vildrose og buskads, samt buskede mindre træer. Højt i terræn, på bakkehæld mod V. Enkelte marksten ved højfod, ved SV 2 randsten ? ellers dækket af tæt slåen ? krat mod S, hvor der anes 1 randsten. Den findes ca. 200 m fra markvej og 500 m fra landevej. Ejer : Ole Holst Henriksen "Pilegård" Strandvejen 111 4200 Slagelse ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret høj, højt i terræn, vidt udsyn, indgår i højrække mod S og N (ved Valbygård). Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)