Barnehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040313-9

Fredningsnr.
36223

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1809. Afmærkn.: MS 1888 Høj, "Bavnehøj" 4,5 x 22 m. Ringe afgravning langs foden. Græsklædt delvis kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Jordhøj, "Barnehøj" ["Bavnehøj"], fredet ved Deklaration thinglæst 2 November 1875. (Se Deklaration). MS. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Bavnehøj", 4,5 x 22 m. Ringe Afgravning langs Foden. Græsklædt, delvis kratbevokset i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Baunehøj. Den måler ca. 5 x 22 m (højere end tidl.beskrevet) Højen er meget regelmæssigt rundet og hvælvet med en ret lille topflade. Der er et ældre skeldige i S-siden. Den er tæt bevokset med krat, dog græs ved toppen. Mod SV et lille tilplantet stykke med buske og graner, alder ca. 10-12 år. Der ses enkelte randsten hist og her. Den ligger højt i terræn, ca. 175 m fra landevej. Beliggenhed: se 3624-1 ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)