Kong Slags Dysse

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040313-11

Fredningsnr.
36222

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1809. Afmærkn.: MS 1888 Langdysse, "Kongedysse" eller "Slagelsedysse" 57 x 8,5 m. 47 stående og 29 væltede randsten. Kammer bestående af 2 bæresten og dæksten, græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1862 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1864 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, "Kongedyssen", fredet ved Deklaration thinglæst 2 November 1875. (Som Supplement til Beskrivelsen i Deklarationen meddeles: Bredden er 27 1/2'. Gravkamrets Afstand fra Sydenden er 106'. Af de 36 Randstene mod Øst er 1 væltet; af de 3 mod Syd er 1 skreden, den største af de staaende rager 5' op af Jorden). MS. Se Planche 13-14. Bevoksning: 1984: Græs

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, "Kongedysse" eller "Slagelsedysse", 57 m. l., 8,5 m. bred. 47 staaende og 29 væltede Randsten. Kammer bestaaende af 2 Bæresten og Dæksten. Græsklædt i Ager.

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kongedysse/Slagelsedysse. Dyssen måler ca. 1 x 60 x 8,5 m (indre 58 x 7 m) og ligger i N-S'lig retning. Højen er noget ujævnet, bedst bevaret på et mindre stykke mod N. Kamret findes ca 1/3-1/2 fra N-enden og består af 2 store aflange sten, der hælder indad foroven, ingen endesten. Stor dæksten, skredet lidt nedad mod NNØ, kistemål nu ca. 2,7 x 1 m, på tværs af højretning. Højens nordende er stejl, delvis uden vegetation og der ligger 3 sten ved foden, antagelig sekundære. Randsten N 0, Ø 37, S 5, V 35. Der ses flere sten på højoverfladen, muligvis fra plyndret kammer i S-enden ?? og sekundært anbragte. Flere randsten er væltede og enkelte kløvede, m/riller. Dækstenen rager ca. 2 m op over højen, ca. 1,5 m op over dens højeste område. Den er bevokset med græs, 2 mindre træer ved højfod mod N. Højt i terræn, dog lidt lavere end Baunehøj, se 3622-1. Parkeringsplads ca. 15 m mod NØ. Hundeskiltet bør flyttes nærmere vejen ! se foto: Ejer: Ole Nilesen "Stendyssegård" Baunehøjvej 4 4200 Slagelse Fortalte at dyssen tidl. havde hørt til Baunehøjgård. Den tidl. ejer på hans gård (nu ca. 90 år) havde fortalt, at dyssen tidligere havde været længere mod N (på N-siderne af vejen også), men var anvendt som fyld et eller andet sted, ved en bro ? Nord for vejen anes en aflang højning ca. 50-100 m fra vejen. Denne er lidt skævt på Kongedysse. Hvis det er en tilhørende megalitrest, har dyssen været 150 m lang ?- eller fra en anden sløjfet dysse/naturlig banke ? ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret og højtliggende langdysse langs ådal. Bevoksning: 1984: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. seværdig langdysse.


Billeder

Herredstegninger