Linderup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100119-12

Fredningsnr.
081426

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/9 1908, husejer N.M.Kr. Madsen Diplom 1957: Høj, ca. 11,5 m i N-S, ca. 9 m i Ø-V og 2-2,2 m høj. Temmelig stejle, lidt ujævne sider. Toppen affladet, let skrånende mod syd. Bevokset med græs og lyng, i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 30' i Diam. 9' h; mindre Gravninger i Overfladen.

1908 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 M. h., 15 M. br. Toppen uregelmæssig lidt sænket; Foden rundt om afgravet, mest mod Ø. Beplantet. Fredlyst 1908.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 1/2 x 15 m. Stærkt ødelagt af Kreaturer, særlig mod Syd.

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 647/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaur. og ny beskrivelse.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)