Korshøj
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040313-17

Fredningsnr.
36224

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Kors, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Hellig Anders høj med krucifix Højen, som er 5 1/2 - 6 alen høj og 60-65 fod i tværmål, ligger frit på høj bakkeflade og er særdeles velbevaret; kun ved foden er hist og her et tyndt jordlag afskrællet, hvorved større sten er kommet til syne. På den flade top, hvorfra siden uden indsnit eller huller, runder sig ned til foden, er i et hul i en rund sten, som hviler på andre sten, anbragt et egetræsbillede af Christus på korset. Gavebrev af 2/11 1875 Særlige betingelser: fri gave til staten, dog under den betingelse, at højen henligger urørt og ikke underkastes nogen udgravning. Mindes- mærket må ingensinde beskadiges ved gravning, pløjning, bort- tagelse af jord og sten eller på nogen anden måde. Ejeren forbeholder sig ret til afbenyttelse af græsset på det af- ståede areal. Besøgende har adgang til højen ad den vej, som ejeren af lodden anviser.
Undersøgelsehistorie  (6)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Jordhøj, "Korshøj" el. "Hvilehøj" el. "Hellig Anders Høj", fredet ved Deklaration thinglæst 2 November 1875. (Se Deklarationen). MS. Bevoksning: 1984: Græs

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Korshøj" eller "Hellig Anders Høj", 3,75 x 20 m. Paa Toppen Hellig Anders Kors. Græsklædt i Ager.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hellig Anders høj. Gravhøjen måler ca. 5 x 22 m, og er lidt uregelmæssigt rundet og hvælvet, og der anes ældre nu tilgroede stier op ad højside mod N. På toppen, hvor der er en nedhuletflade ca. 5 m i diam til ca. 0,3 m dybde, er en møllesten, der hviler på kampesten, heri står et trækrusefix. Møllestenen er uden riller med to hulninger og initialer PO, diam. 1,4 ca. 0,15 m høj. Korset rager ca. 2,1 m op over møllestenen og vender mod V. Højen er med (slået) græs og 1 mindre løvtræ mod SV. Der anes randsten ? hist og her. Omtrent 50 m mod NØ 2 cementrør til sivebrønd ? og 70 m mod N en mergelgrav med en del affald, og mødding ved staldlænge nærmest gården. De omtalte cementrør burde flyttes/skjules af lav beplantning ! Findes ca. 2 m fra offentlig sti, og 150 m fra vej. Samme beliggenhed som 3622-1. ** Seværdighedsforklaring ** Høj med kors, højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1984: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Museal restaurering
Journal nr.: 2013-7.23.08-0009
Kulturstyrelsen
Istandsættelsesarbejde: Stålskruerne på vestre korsarm fjernes, og den løse del fastlimes og sikres med 2 vandrette egedyvler på ca. 25 cm’s længde. Korsets øvers¬te højre hjørne fastlimes. Dækbrædderne afkortes øverst med ca. 4 cm. til friskt egetræ. Genmonteres med rustfrie skruer der forsænkes og udproppes med egetræspropper. Det vandrette øverste dækbræt udskiftes med nyt egebræt der monteres ca. 4 cm fra sidebræddernes øvre ende for bedre montering af det vandrette dækbræt. Korset efterspændes i beslaget ved møllestenen, så korset sidder fast. Al træværk renses let med børste og overfladebehandles med træbeskyttelsesmiddel Boracol og slutbehandles med lindolie.

Litteraturhenvisninger  (0)