Puslingehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040313-29

Fredningsnr.
352228

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Puslingehøj" 1,5 x 15 m. Mindre sten langs foden, rest af stengrav i toppen. Mindre indgravning fra N. og småhuller i toppen. Kratbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
("Kirkeskoven", en Del af "Kallen"). Rund Høj, "Puslingehøj", som skønnes at være 4-5' høj, 40-50' i Tværmaal. Ved Foden stikker enkelte Stene frem af Jordsmonnit, paa Toppen ligger to større Sten uden Orden. Der fortælles, at her engang har staaet en Kirke. (Ikke nøjagtig opmaalt paa Grund af Krat). Anmærkning: De i Antvorskov Skove beliggende Mindesmærker [sb. 29-36] have for en Del, da der i Regelen kun findes daarligere Midler til Orientering end paa aaben Mark, maattet afsættes paa Kortet efter Skøn. Dog er bestandig tilstræbt saa stor Nøjagtighed som muligt. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.5 x 15 m., "Puslingehøj". Mindre Sten langs Foden. Rest af Stengrav i Toppen. Mindre Indgravning fra Nord og Smaahuller i Toppen. Kratbevokset i Skov.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Puslingehøj", 2,0 x 15,0 x 15,0 m. Højen måler ca. 1,5 x 15 x 15 m. og er noget uregelmæssigt rundet. Toppen er afgravet og lidt ujævn. Lidt S for midten er en skråtstillet bæresten (?), rager ca. 0,5 m. op, til et forstyrret dyssekammer (?) og der ses en del flintafslag nær denne. Omtrent 0,5 m. mod N anes 1 stentop og ca. 2 m. mod NV en anden bæresten (?) kløvet. Noget uregelmæssigt om højen ses større sten/stenstykker; antagelig randsten, ialt 11 og 6 nedenfor mod N. Den er bevokset med ældre og yngre bøgetræer nær skovbryn. Nu er området mod N tilplantet med smågraner. Den ligger højt i terræn ca. 250 m. fra vej. Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)