Antvorskov skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040313-31

Fredningsnr.
36227

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 14 x 6,5 x 0,5 m. Randsten: NØ. 8, NV. 5, SV. 8, SØ 2 væltede undtagen 3 i NØ. Kammer med tre bæresten og ned- skreden dæksten. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
("Karlsgaardskov" el. "Brorupgaardsskov"). Træbevoxet Langdysse. Retning Nordvest-Sydøst. Den sydøstlige Ende noget forstyrret. Længde c. 45', Bredde 21'. Jordhøjningen meget lav (1-2') og noget uregelmæssig. Af Randstene findes: Mod Nordøst 11 (heraf 1 kløvet), mod Nordvest 5, mod Sydvest 8, mod Sydøst 2 (heraf 1 kløvet); de ligger alle væltede, med Undtagelse af 3 i den nordøstlige Side. - 20' fra den nordvestlige Ende, omtrent midt i Stensætningen, et tomt Gravkammer, oprindelig dannet af 4 Stene med en Overligger, med Retning Nordvest-Sydøst. Overliggeren er væltet af mod Sydvest; Stenen i den nordøstlige Langside mangler; de andre staa opret; Endestenene have sat sig lidt indefter; de have alle samme Højde., Kammerets Længde 4'8" (oprindelig vistnok lidt større); Endestenenes Bredde forneden 2'7"; Dybde til den nedskredne Fyld 3'3". Overliggeren c. 7' lang, c. 4' bred, c. 2' tyk. Anmærkning: De i Antvorskov Skove beliggende Mindesmærker [sb. 29-36] have for en Del, da der i Regelen kun findes daarligere Midler til Orientering end paa aaben Mark, maattet afsættes paa Kortet efter Skøn. Dog er bestandig tilstræbt saa stor Nøjagtighed som muligt. Bevoksning: 1984: Græs

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 14 m. l., 6.5 m. br., 0.5 m. h. Randsten: Mod NØ. 9, mod NV. 5, mod SV. 8, mod SØ. 2, væltede undtagen 3 i NØ. Kammer med 3 Bæresten og nedskreden Dæksten. Træbevokset i Skov.

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Dyssen måler ca. 1,5 (o,5 ) x 17 x 8 m. (14 x 6,5 m) indenfor randsten. Den ligger i Ø-V'lig retning og har næsten alle randsten. Kamret findes midt i højen: samme retning aflangt med 1 lang bæresten V og 2 katere for enderne, den østlige mangler. Dækstenene er afvæltede mod V og rager ca. 1 m op over højen nu. Kistemål ca. 1,2 x 0,7 m. ? dyssen er bevokset med græs i skovområde med graner ca. 10-12 år og egekrat. Den ligger på kant af bakkehæld - men skov hindrer udsyn.. Skovvej tæt forbi anlægget ca. 150 m fra landevej. Der er "nyplantet" til højfod. Ejer: 3522-28 (D.De Neergård, Valdemarskilde) ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse på bakkehæld i blandet skov. Bevoksning: 1984: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)