Holger Danskes Begravelse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040313-32

Fredningsnr.
36231

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, "Holger Danskes Begravelse" 38 x 8 x 2 m. Randsten: NV 1 v. SV 10 (8 v.), SØ 1, NØ 11 (10 v.). 9 m fra NV-enden kammer best af 3 bæresten uden dæksten. 18 m fra NV-enden 1 kløvet sten i 3 m bredt, 1 m dybt hul. Rest af andet kammer. Jordhøjning med huller. Træklædt i skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
("Klarevænget"). Træbevoxet Langdysse "Holger Danske Begravelse". Retning Nord til Vest - Syd til Øst. 120' lang, 25-26' bred. Jordfylden indtil 5-6' høj. Af Randstene findes: for Nordenden 1 væltet; i Vestsiden 6 staaende, 6 væltede; i Østsiden 2 staaende, 7 væltede; i Sydenden ingen. Nogle af dem ere stærkt beskadigede ved Afkløvning.- Jordfyldens Overflade noget uregelmæssig paa Grund af Gravning. 30' fra Nordenden et vistnok tømt Kammer (opfyldt med løs Fyld), samme Retning som Langdyssen. Dækstenen mangler, ligeledes tilsyneladende Endestenen i den aabne (nordlige) Ende.Kammerets Længde 5', Bredde 1'6" - 1'9". - 60' fra Nordenden et lignende Kammer uden Dæksten, samme Retning, vistnok tømt (nu halvt fyldt med Løv). 5'3" langt, 2' bredt, indtil Løvfylden 2' dybt. Endestenen mod Nord ubetydelig lavere end de andre. - Begge Kamre ligger omtrent midt i Stensætningen, i gravede Fordybninger. Deres øvre Rand ligger i disses Overflade, altsaa lavere end den oprindelige Jordhøjnings Niveau. Anmærkning: De i Antvorskov Skove beliggende Mindesmærker [sb. 29-36] have for en Del, da der i Regelen kun findes daarligere Midler til Orientering end paa aaben Mark, maattet afsættes paa Kortet efter Skøn. Dog er bestandig tilstræbt saa stor Nøjagtighed som muligt. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse "Holger Danskes Begravelse", 38 m. l., 8 m. br, 2 m. h. Randsten: Mod NV. 1 (væltet), mod Sv. 10 (8 v.), mod SØ. 1, mod NØ.11 (10 v.). 9 m. fra NV.-Enden Kammer, bestaaende af 3 Bæresten uden Dæksten. 18 m. fra NV.-Enden 1 kløvet Sten i 3 m. bredt, 1 m. dybt Hul. Rest af andet Kammer. Jordhøjning med Huller. Træklædt i Skov.[[1940:Det østliger Kammer ødelagt. Enkelte Randsten er bortført]].

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Holger Danske, langdysse. Den måler ca. 2 x 36 x 8 m og har en noget ujævn overflade samt sider efter gamle gravninger. Ret tæt bevokset med gamle nåletræer og derunder ret tæt egekrat, hvad der gør beskrivelse vanskelig. Kamret mod NV er aflangt i højens retning og ligger i lavning, med 1 lang bæresten mod SV og 1 NØ, samt 1 kortere SØ, indre mål ca. 1,7 x 0,5 m, ingen dæksten. Omtrent midt i højen er en større firkantet fordybning, mål ca. 2,5 x 2,5 x 1 m, og deri ses 2 mindre stentoppe mod SV og 1 større kløvet sten (fra aflang bæresten/dæksten) mod N, i udgravningens kant. Højen herfra mod SØ ser velbevaret ud. Randstenene ser ud til at være tilstede, mange af dem er væltede/gravet fri, så de ligger nær dyssen. Dyssens sider bærer også præg af ældre indgravninger. Ligger ret højt nær skråning ned til sø mod V, helt ud til skovvej, ca. 1,5 km fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Ret stor langdysse med synlig kiste, højt i terræn. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)