Charlottendal Skov Afd.140.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040313-32

Fredningsnr.
362210

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 37 m l i N-S, 8 m br. Kun i midten lav højning. Randsten: N. (4 v.), V. 26 (25 v.), S. 4 (4 v.), Ø. 32 (25 v.). 3 sten i række tværs over højen, langs jordhøjningens sydside. I højningen 1 sten af kammer, sydligere 1 sten muligt fra kam- mer. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 37 m. l. i N.-S., 8 m. br. Kun i Midten lav Højning. Randsten: Mod N.4 (4 væltede), mod V. 26 (25 v.), mod S. 4 (4 v.) mod Ø. 32 (25 v.). 3 Sten i Række tværs over Højen langs Jordhøjningens Sydside. I Højningen 1 Sten af Kammer, sydligere 1 Sten, muligt fra Kammer. Træbevokset i Skov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 592/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 592/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Den måler ca. 0,8 (1,0) x 37 x 8 m med højrest fra midten til ca. 8 m fra N-enden. Ca. 1/3 fra N-enden findes 1 aflang sten nogenlunde i højens retning, antagelig vestlige bæresten til et aflangt kammer, længde ca. 1,4 m. Den rager ca. 0,2 m op over højen. Syd for højningen, midt på (tværs over) dyssen er 1 stenrække med 3 sten, og ca. 8 m længere mod S er en større kløvet? sten, rejst fra dæksten ? Ret velbevaret randstenskæde, fleste dog væltede, N 4, V 24, S 4, Ø 3, (ser intakt ud). Dyssen er bevokset med ældre og yngre bøgetræer i bøgeskov. Den ligger ca. 10 m fra skovvej, ret højt. I dyssens N ende findes 5 store sten sekundært anbragt. Omtrent 325 m til offentlig vej (grusvej). ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse ret højt i "yngre" bøgeskov. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)