Vor Frue Kirke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040314-4

Fredningsnr.
352231

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Kirke, Historisk Tid (dateret 1100 - 1551 e.Kr.)

Kirkegård, Historisk Tid (dateret 1100 - 1833 e.Kr.)

Brolægning, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Kulturlag, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Brolægning, Historisk Tid (dateret 1600 - 1800 e.Kr.)

Fredningstekst
Ruinerne af den middelalderlige Vor Frue kirke er beliggende under nuværende jordoverflade Fredningen omfatter den vestligste del af matr. nr. 171a, vest for en forbindelseslinie mellem nordøst-hjørnet af matr.nr. 169 og sydvest-hjørnet af matr.nr. 172, alle af Slagelse bygrunde.
Undersøgelsehistorie  (8)
1984 Tinglysning
Journal nr.: F53-2022
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1984 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2022
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Ruinerne af den middelalderlige Vor Frue kirke er beliggende under nuværende jordoverflade. Fredningen omfatter den vestligste del af matr. nr. 171a, vest for en forbindelseslinie mellem nordøst-hjørnet af matr.nr. 169 og sydvest-hjørnet af matr.nr. 172, alle af Slagelse bygrunde.

1996 Museal udgravning
Journal nr.: 1996022
Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling
Ved udgravningen fremkom nederst en gadebelægning i form af en stenpikning. Gaden var dækket af et kulturgytjelag fra 1300-tallet og af senere (1500-tals?) kulturgytjelag. 60 - 40 cm under nuværende kørebane fandtes en gadebrolægning fra 16-1700-tallet.

1996 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 1996022
Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling
Nedlæggelse af fjernvarmeledning.

1996 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1996022
Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling

1997 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 821/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)