Spidsbanke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040315-5

Fredningsnr.
362213

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr: Høj i skel til slotsbjergby matr. nr. 17a Høj, "Spidsbanke", 5,5 x 23 m., noget afgravet særlig mod N. Lav sænkning i toppen og lav tilgroet grøft mod Ø. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (12)
1881 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1881 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Spis(e)høv", beskadiget ved Gravning paa forskellige Steder og ved Afpløjning. 15-20' høj, 70'-75' bred. Ved Gravning i Østsiden er fremdraget Museumsnr. B 2953-54. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Spidsbanke", 5,5 x 23 m., noget afgravet, særlig mod Nord. Lav Sænkning i Toppen og lav tilgroet Grøft mod Øst. Græsklædt i Ager. [[Arealfredning J 137/55]].

1960 Privat opsamling
Journal nr.: 3340/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Genstand registreret i privateje
Journal nr.: 3340/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Herfra ogsaa fund af bronzealders ragekniv, i privateje.

1984 Anden transaktion om genstand
Journal nr.: 3340/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Privat opsamling
Journal nr.: 3340/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Genstand registreret i privateje
Journal nr.: 3340/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ragekniven er sammen med andre oldsager overladt til NM I. Jvfr. j.nr. 5799/84.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Spidsbanke (kart.kort)/Spidsbakke (4-cm kort) Højen måler ca. 5,5 x 23 m, med en lidt uregelmæssig, ret "spids" rundet form. Mod N ret stejle side, og mod Ø en svag kileformet sænkning (bred forneden og smallere foroven, hvor den er ca. 1,5 m bred til ca. 0,3 m dyb - tilgroet). I toppen er en sænkning ca. 1 x 1,5 x 0,5 m dyb - tilgroet. Højen er tilgroet med græsser og lidt spredt løvkrat især i nordlige halvdel. Den ligger nær en ældre grusgrav, hvor der er knallertbane (grusede spor), ser ud til at den så småt er ved at gro til. Der er plantet fyr i området mod N-NV, alder ca. 20 år ? Samme beliggenhed som 3622-15, ca. 500 m til landevej. Landskabelig værdi set fra S-SØ-SV. ** Seværdighedsforklaring ** Høj på banke nær andre mindesmærker. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)