Rævebanken

Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040315-6

Fredningsnr.
362214

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1501 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Afmærkn.: MS 1915, løjtnant Lassen Høj, "Rævehøj", med jættestue. Højen 5,5 x 40 m, firsidet, af- pløjet. Enkelte randsten mod NV. Jættestuen: kammer 7,25 x 2 m med 5,3 m lang gang. 12 bæresten, 5 dæksten. Gangen 10 bæresten, 2 hjørnesten, 2 karmsten, 1 tærskelsten, 5 dæksten. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Jordhøj, "Rævebanken", liggende paa et Højdedrag mod Vaarby Aa. C. 24' høj, 97-100' i Tværmaal. Af Randstene findes: mod Nordvest 6, mod Nord 1, mod Sydøst 1, mod Sydøst 1. Mindre Fodbrud mod Nord og Nordøst, ubetydelig Afpløjning mod Øst, Syd og Vest. Talrige overfladiske Forstyrrelser paa Toppen og i Siderne hidrørende fra Rævegrav i ældre og nyere Tid. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1914 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1917 Zoologisk analyse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1917 Analyser af materiale
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1920 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1929 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Rævehøj" med Jættestue. Højen 5,5 x 40 m., firsidet afpløjet. Enkelte Randsten mod NV. Jættestuen: Kammer 7,25 x 2 m. med 5,3 m. lang Gang. 12 Bæresten, 5 Dæksten. Gangen 10 Bæresten, 2 Hjørnesten, 2 Karmsten, 1 Tærskelsten, 5 Dæksten. Græsklædt i Ager. [[Arealfredning J. 137/55]].

1982 Analyser af materiale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rævehøj (kart.kort)/Rævebanke (4-cm kort) Jættestuen måler ca. 5,5 x 40 m og ser nogenlunde jævnt rundet og hvælvet ud. Ca. 1/4 ind i højen fra Ø er et "tragtformet" indgangsparti, hvor jættestuens indgang findes ved bunden. Ser velplejet og velholdt ud. Jeg var ikke inde i kammer/gang, da jeg ikke havde en lygte med. Den ligger på et lille udyrket men velholdt, bevokset stykke, med en græsbevokset "markvej" S om jættestuen. Tværs over højen i dens nordende er et ældre dyrehegn (skel) og syd herfor er jættestuen plejet med slået græs, men ikke mod nord, hvor der også vokser buske og mindre træer. Samme beliggenhed som 3622-15 - ca. 450 m til landevej. Omtrent 20 m mod SV er en overpløjet høj, mål ca. 1,5 x 25 m. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret, tilgængelig jættestue, nedenfor højderyg. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1986 Analyser af materiale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1986 Museal restaurering
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Jættestuens gang blev oprenset, og perlesten blev lagt over. Adgangsforholdene til jættestuen blev forbedret ved etablering af trappeanordning. En enkelt nyopdaget tørmur blev dækket med en ny tørmur. Korroderet jernstativ fra 1914 blev erstattet med et i rustfrit stål. Se beretning.

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Det i 1914 opsatte jernstativ i kammerets nordlige ende var så nedbrudt af korrosion, at der var fare for sammenstyrtning. Det blev derfor udskiftet med et afstivningssystem af rustfrit stål.

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Rævehøj; stenalder; PMD 170-96; 184/14; A27979-28037.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

5502 oversigt
5506 nærbild
5509 kammer