Hashøj
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040315-12

Fredningsnr.
362212

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Bronzealderhøjen Hashøj ligger næsten som en identisk tvilling til den nærliggende Galgebakke. Hashøj har aldrig været udgravet, så man ved ikke lige så meget om, hvad gravhøjen gemmer på at grave, skeletter og gravgaver. Men det er dog sandsynligt, at højen på samme måde som Galgebakke har vokset sig større gennem tiden. Galgebakke og Hashøj er blandt de allerstørste gravhøje på Sjælland og ligger som de fleste andre gravhøje synligt og markant i landskabet. Hashøj har da også givet navn til den gamle Hashøj Kommune, ligesom vejen, der fører lige forbi de to høje, hedder Galgebakkevej mod nord og Hashøjvej mod syd.
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 2/5 1871 (Sognefoged, Gdr. Jacob Nielsen) Afmærkn.: MS (rettet 1925, H. Kjær) Høj, Hashøj, 7 x 40 m, afpløjet i Ø. Mindre brud i foden i Nord. Enkelte randsten i syd. Græsklædt i ager. G.I. mærke på toppen. Servitut ang. bebyggelse ca 20 m omrking højen.
Undersøgelsehistorie  (7)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Jordhøj, "Hashøj", velbevaret c. 130' i Tværmaal, 25-30' høj. En større Afpløjning i Østsiden, et mindre Fodbrud mod Nord, iøvrigt ubeskadiget. Ved Foden mod Syd ses i Overfladen to større og 3 noget mindre Stene (Randstene?). Paa Toppen trigonometrisk Mærkesten. Fredet ved Deklaration thinglæst 2 Maj 1871. MS. Bevoksning: 1984: Græs

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Hashøj", 7 x 40 m. afpløjet i Øst. Mindre Brud i Foden i Nord. Enkelte Randsten i Syd. Græsklædt i Ager. G.I. Mærke paa Toppen. (Servitut ang. Bebyggelse ca. 20 m. omkring Højen).

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hashøj. Højen måler ca 7 x 55 x 48 m i N-S'lig retning - større end tidligere beskrevet. Den er nogenlunde jævnt rundet og hvælvet. På toppen er et geod. punkt i en muret pille mål ca 0,8 x 0,6 x 1,5 m høj. Der anes stier op ad højsiden mod SØ og S. Mod SØ findes en ca 2 m høj telegrafpæl i højfod, og mod S er der anbragt et lille træskur ved højfod (luftmelde- post), mindre træer ved siden af dette. Jeg synes ikke skuret skæmmer højen, så det skal flyttes - bør i hvert fald ikke stå mellem denne høj og Galgebakke. Der anes 4 randsten mod S og mindst 2 V? Højen er plejet, nyligt fældet enkelte træer/buske. Den ligger lidt lavere end Galgebakke, vidt udsyn mod V, S, Ø. Ca 50 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, højt i terræn - nær den højere liggende Galgebakke. Bevoksning: 1984: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2014-7.20.03-0013
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)