Galgebakke
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040315-13

Fredningsnr.
362211

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Den store gravhøj Galgebakke blev grundlagt i ældre bronzealder (1700-1100 f.Kr.). Højen er så stor, fordi der igennem over tusinde år er blevet begravet mennesker her. På den måde er der bygget oven på højen, så den har taget til i både højde og omkreds. Da højen i 1945-1947 blev udgravet, kunne man se tre tydelige faser fra byggeriet. De seneste begravelser stammer fra yngre jernalder – omkring 2.000 år efter, højen blev etableret. Navnet Galgebakke er ikke opstået tilfældigt. I gamle dage brugte man den gamle høj til rettergange, hængninger og lignende. Sidste gang, Galgebakke var i brug, var så sent som i 1847, hvor to personer blev halshugget. I toppen af den gamle gravhøj har arkæologer fundet talrige skeletter fra de hængte og halshuggede.
Anlæg og datering  (19)
Dyrkningsspor, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 375 - 549 e.Kr.)

Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 900 - 701 f.Kr.)

Bautasten, Bronzealder (dateret 900 - 701 f.Kr.)

Begravelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Gravrøse, Jernalder (dateret 375 - 749 e.Kr.)

Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Bautasten, Jernalder (dateret 375 - 549 e.Kr.)

Grube (uspecificeret funktion), Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravrøse, Bronzealder (dateret 900 - 701 f.Kr.)

Rettersted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Kogegrube, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 900 - 701 f.Kr.)

Skelet, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Kultanlæg, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Rundhøj, Jernalder (dateret 375 - 549 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Nyere tid (dateret 1661 - 1848 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Nyere tid (dateret 1849 - 1913 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 2/5 1871. Gdr. Christian Andersen. Afmærkn.: MS, rettet 1925, H. Kjær. Høj, "Galgebakke" 6,25 x 40 m. Toppen plant afgravet til 4 x 19 m stor flade. Afgravet i N. Indsænkning i SV-siden. Randsten i V. Græsklædt i ager. Servitut ang. bebyggelse ca. 20 m omkring højen. 29/8-44 Græstørven fjernet over hele højens top og ned ad vestre side (på grund af værnemagten). Skaden udbedret igen.
Undersøgelsehistorie  (11)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Jordhøj, "Galgebakken". C. 125-130' i Tværmaal, c. 20' høj, men stærkt afgravet i Toppen, som nu danner en næsten plan Flade med Tværmaal fra 45' til 60'. Desuden er Højen beskadiget ved Gravning imod Nord; endvidere har en Udgravning paa Sydvestsiden efterladt en større Indsænkning. Rundt om Foden ses i Jordsmonnet dels Toppen af Randstene, dels store Pakstene. Forholdet skelnes tydeligst mod Vest, hvor 2 c 2 1/2' høje Randstene staa blottede i en Afstand af 10' og der hele Vejen mellem dem er pakket med store haandelige Stene (c. 1 Kubikfods Størrelse), som træde frem i Overfladen. Paa flere Steder om Højens Fod ligger nedvæltede dels Pakstene dels Randstene. - Har tidligere været Herredets Rettersted. Fredet ved Deklaration thinglæst 2 Maj 1871. MS. Bevoksning: 1984: Græs

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Galgebakke", 6,25 x 40 m. Toppen Plant afgravet til 14 x 19 m. stor Flade. Afgravet i Nord. Indsænkning i SV.-Siden. Randsten i V. Græsklædt i Ager. (Servitut som [sb.] 12). [[=servitut ang. Bebyggelse ca. 20 m. omkring Højen]].

1944 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 722/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget af den tyske værnemagt, men igen istandsat. Over højtoppen og vestsiden af højen til dennes fod har græstørven været fjernet i et 15 m. bredt bælte. Paa et mindre omraade nær toppen gravedes indtil 1,5 m. dybt, hvorved fremkom skeletdele af mennesker formodentlig fra højens anvendelse som rettersted. Ved nordre højfod gravedes ubetydeligt.

1944 Museal besigtigelse
Journal nr.: 722/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal restaurering
Journal nr.: 463/67
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal udgravning
Journal nr.: 463/67
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Klassifikation foretaget på grundlag af artikel i "Fra Nationalmuseets Arbejdsmark", 1947.

1946 Museal udgravning
Journal nr.: 463/67
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jvnf. journ.32/49 i "Afventer Beretning".

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Galgebakke. Højen måler 6,25 (6,3) x 40 m og er nogenlunde pænt rundet og hvælvet, med en ret flad, lidt ujævn topflade, 14 x 19 m. Nordsiden er lidt afgravet, og der findes en ret stor indsænkning i SV-siden. Der ses 65 randsten, mod SV ser de ud til at høre til et stengærde ? Der findes en lidt nedslidt sti op ad højside mod SØ, hvor der er parkeringsplads. Højen er slået for græs og der er for nyligt fældet enkelte træer/buske. Bevokset med græsser og planter. Den ligger højt i terræn med et vidt udsyn i alle retninger, ud til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Stor, ret flad høj, meget højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1984: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2014-7.20.03-0013
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Litteraturhenvisninger  (2)
H. Andersen
Den tomme høj
2004

Glob,P.V.
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark
1947