Taarnborg Gods
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040319-8

Fredningsnr.
36219

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort for 3621-5,6,7,9,11,10,8,12 Tingl.:27/10 1902. Korsør kommune ifølge reservation af gods- ejer Edv. Bech, Taarnborg. Afmærkn.: MS 1905, Ludv. Lassen Fritstående dyssekammer, bestående af 4 bæresten og 1 dæksten. I kamret en hyld. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse. Længderetning Sydsydøst-Nordnordvest. Ligger i opdyrket Mark og er nu ikke omgivet af nogen Jordhøjning. Tre Sidesten danner den aflange Grav, 5'7" lang, 2'2"-2'4" bred, 3' dyb. Det indre tømt, nu fyldt med Sænkesten. Paa de tre Sidesten hviler nu en flad Dæksten, der ikke ligger i sin oprindelige Stilling. For den sydlige Ende er i ny Tid rejst en Sten af samme Højde som de andre Sidesten. (Efter Meddelelse var denne Sten, da Dyssen udgravedes, falden ind i Gravkammeret, hvori der skal være fundet 4-5 Skeletter, ellers intet. Dyssen skal have været helt jorddækket og Højen omgivet med en Rundkreds af Randsten; ved en af disse skal der være fundet en Urne. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1892 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fritstaaende Dyssekammer, bestaaende af 4 Bæresten og 1 Dæksten. I Kamret en Hyld. I Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer. Højrest måler ca. 0,5 x 5 m. Dyssekammer aflangt med 2 lange bæresten mod V og Ø, 1 mindre mod S og 1 udvæltet ? mod N. Både endestenene mod S og N er meget smalle og ikke dækket af den forholdsvis lille og flade dæksten. Indre mål er 1,4 x 0,6 m og dækstenen rager ca. 0,8 m op over højen. Ved indgangen en mindre hyld ellers græsbevokset. Der findes en del marksten på højresten. Forholdsvis lavt i terræn på mindre bakke. Den findes 900 m fra vej -"indesluttet" af banelinie og motorvej. Ejer :Korsør kommune ** Seværdighedsforklaring ** Lille dyssekammer i åbent landskab Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)