Tårnborg Hovedgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040319-4

Fredningsnr.
362116

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
1986: Langdysse. 2 m høj, 15 x 25 m stor, orienteret i nordøstlig-sydvestlig ret- ning. Højen er afskåret i V af ældre mergel- eller grusgrav. Midt på højen ses 13 større og flere mindre sten, mange sprængt fra ødelagt kammer.
Undersøgelsehistorie  (10)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af en Langdysse, Længderetning omtrent Øst-Vest; Bredde c. 20'; Længden ubestemmelig paa Grund af Afgravning. Af Randstene staa kun enkelte paa Plads, andre ligger omstyrtede. Kammeret forsvundet; hele det indre af Højen forstyrret ved Gravning. Fortjener ikke at fredes. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdyse, 25 m. l., 15 m. br., 2 m. h. Dyb Indgravning fra Vest. 13 større Sten spredt paa Toppen. Kratbevokset i Ager.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse NØ-SV Den måler ca. 2 x 25 x 15 m (oprindelig bredde var 8-9 m?) med tilvokset fod de fleste steder, god pløje afstand (tilvokset). Mod V er dyssen afskåret af ældre mergelgrav, der er ved at blive fyldt op med marksten. Omtrent på midten ses 13 lidt større og flere mindre sten stykker. En enkelt mod SV må være rester af dæksten (stor og ret flad)- de øvrige sikkert sprængte kammersten. Enkelte af de nordlige sten er måske randsten ?? Sten rager ca. 0,4 m op. Ingen lavning fra ældre udgravning. Ø enden af højen er meget tilgroet. Der findes en del sten langs højfod, enkelte større kan måske være randsten i sekundær placering ? Desuden ligger der lidt affald på højen (plasticdele fra børns leg ant.) - ikke påtalt. Den findes 30 m fra markvej og 350 m fra offentlig vej. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2993
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Langdysse. 2 m høj, 15 x 25 m stor, orienteret i nordøstligsydvestlig retning. Højen er afskåret i V af ældre mergel eller grusgrav. Midt på højen ses 13 større og flere mindre sten, mange sprængt fra ødelagt kammer. I ager.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2993
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bør plejes.

Litteraturhenvisninger  (0)