Taarnborg Gods

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040319-5

Fredningsnr.
36215

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Skelet, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælleskort for 3621-5,6,7,9,11,10,8,12 Tingl.: 27/10 1902. Korsør kommune ifølge reservation af gods- ejer Edv. Bech, Taarnborg Afmærkn.: MS 1905, Ludv. Lassen Langdysse 45 x 7 x 1,25 m. 45 randsten (heraf 20 væltede). I midten et kammer sat af 4 bæresten, dæksten ligger øst for det. I østenden sten, mulig rest af andet kammer. Tæt bevokset med krat i ager.
Undersøgelsehistorie

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. Længderetning Østsydøst-Vestnordvest. 120' lang, 22' bred. Jordens Højde paa Midten c. 4', betydelig lavere hen ad Enderne. I de to Langsider ialt c. 25 staaende og c. 20 omfaldne Randsten. Fra den østlige Ende er Stenene bortførte; midt for den vestlige ligger halvt omfaldet en tilspidset Sten 7 1/2' høj. De øvrige Randsten rage fra 1'-4' op over Jorden. - 42' fra den vestlige Ende omtrent midt i Jordhøjen en Grav med samme Længderetning som Højen, dannet af 4 ligehøje Sten, en i hver Side; Dækstenen mangler. Gravens Længde 7', Bredde 3'2", Dybde 3'; den synes at være tømt. Henimod Højens østlige Ende ligger en Del Sten, som synes at være Rester af en forstyrret Grav. Se Planche 51-52. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1892 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 45 m. l., 7 m. br., 1.25 m, h. 45 Randsten (heraf 20 væltede). I Midten et Kammer, sat af 4 Bæresten, Dæksten ligger Øst for det. I Østsiden Sten, mulig Rest af andet Kammer; tæt bevokset med Krat i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse NØ-SV Den er næsten tilgroet af buskads, slyngplanter, vildrose m.m. hvad der gør beskrivelsen meget vanskelig. Intet tegn på nyere forstyrrelse, god pløje afstand, ca. 1,25 x 7 x 45 m. Mod V er der mellem ældre mergelgrav og dyssen plantet graner, alder ca.15 år ? Kammer i lavning (måltagning umulig) -i højens retning. Granerne ca. 5 m fra højfod. Den findes højt i terræn, nær andre oldtidsminder, ca. 200 m fra markvej og 750 m til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse højt i terræn. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2001 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2001 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Havde fundet en håndfuld velbevarede menneskeknogler oppløjet på markoverfladen umiddelbart øst for østeenden af langhøjen.

2001 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Der er i området påvist flere spor af jernalders bosættelse og fundet af knoglerne ved et ældre megalitmonument antyder tilstedeværelsen af en gravplads fra jernalderen.

2002 Museal prøvegravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Undersøgelsen gav ingen oplysninger om hvorfra knoglerne kunne stamme.

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Museal restaurering
Museum Sydøstdanmark
Museal reetablering.

2013 Museal restaurering
Museum Sydøstdanmark
Museual retalbering.


Billeder

Herredstegninger