Taarnborg Gods
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040319-6

Fredningsnr.
36216

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort for 3621-5,6,7,9,11,10,8,12 Tingl.:27/10 1902. Korsør kommune ifølge reservation af gods- ejer Edv. Bech, Taarnborg. Afmærkn.: MS 1905, Ludv. Lassen. Høj, 1,5 x 15 m. Vistnok med stengrav. Tæt bevokset med krat i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Højning c. 50' bred, c. 5' høj. Overfladen dækket med Sænkesten fra Marken og bevoxet med tæt Tjørnekrat, der hindrede en nærmere Undersøgelse. Efter Meddelelse skal der i Midten være en stensat Grav. Bevoksning: 1984: Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.5 x 15 m., vistnok med Stengrav. Tæt bevokset med Krat i Ager.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca. 1,5 x 15 m med diffus fod. S-siden er helt tæt tilvokset med krat, og der anes sten, rager ca. 2 m op. N-siden er bevokset med hyld og brændenælder, og der er et ret tæt lag af sten og kvas (fra høj fyld eller sekundære ?) God pløjeafstand. Enkelte sten har kilespor. Kunne ved pleje blive *** Findes lidt lavere i terræn end 3621-5. Omtrent 200 m fra markvej, 750 m fra offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Mindre høj, nær andre mindesmærker, højt i terræn. Bevoksning: 1984: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Museal restaurering
Journal nr.: SMV 8542
Museum Sydøstdanmark
Museal reetablering.

Litteraturhenvisninger  (0)