Taarnborg Gods
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040319-7

Fredningsnr.
36217

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort for 3621-5,6,7,9,11,10,8,12 Tingl.: 27/10 1902. Korsør kommune ifølge reservation af gods- ejer Edv. Bech, Taarnborg. Afmærkn.: MS 1905, Ludv. Lassen Langdysse, 34 x 9 x 0,75 m. Randsten: S. 11, N. 15 (7 væltede). Nær østenden kammer sat af 4 bæresten. I langdyssen en jætte- stue med en 2,5 m høj jordhøj. 3 svære dæksten er synlige. Krat- bevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1892 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. Længderetning Øst-Vest; 110' lang, 30' bred. Langdyssens Jordfyld naar kun et Par Fods Højde. I den sydlige Side ere c. 11 staaende Randsten bevarede, i den nordlige 8 staaende, 7 omfaldne. Ved begge Ender ere Stenene dels omfaldne, dels bortførte. - I den østlige Del af Højen, c. 20' fra Enden, en Dysse dannet af 4 Sten, en i hver Side, 5' lang, 2'-2 1/2' bred (bredest i den østlige Ende), 2 1/2' dyb; den vestlige Endesten 1' lavere end de øvrige tre, der ere lige høje. Graven formentlig væsentlig tømt. - Omtrent i Midten af Langdyssen er anlagt en Jættestue, hvis runde Jordhøj er c. 5' høj og breder sig c. 8' til begge Sider ud over Langdyssens Randsten, hvilke den dækker fuldstændig. Af den aldeles urørte Jættestue, hvis Længderetning afviger lidt fra Langdyssens, ses 3 indtil 8' lange Dæksten i Jordhøjens Top; ingen af Gangens Sten er synlige. Mindesmærket viser tydeligt, at Jættestuen blev bygget paa den i Forvejen anlagte Langdysse. - Se Planche 53. Bevoksning: 1984: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 34 m. l., 9 m. br., 0.75 m. h. Randsten: Mod S.11, mod N. 15 (7 væltede). Nær Østenden Kammer sat af 4 Bæresten, ingen Dæksten. I Langdyssen en Jættestue med 2.5 m. h. Jordhøj. 3 svære Dæksten er synlige. Kratbevokset i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse Ø-V, 3 x 34 x 15 m. og jættestue (1 eller 2 anlæg ?)Stedet er meget tæt bevokset med graner, løvtræer og tornet buskads, slyngplanter, hvad der gør beskrivelse meget vanskelig. Der ser ud til at være en jættestue mod Ø, mål: ca. 2,5 x 15 m. hvor der på toppen ses 3 store dæksten i en Ø-V'lig række, rager ca. 0,5 m op. Omtrent 10 m mod V anes gennem buskads et aflangt dyssekammer med 4 bæresten Ø-V, uden dæksten. Der ses randsten hist og her, stenstykker samt marksten. Hvorvidt det er 2 tætliggende/sammenbygget anlæg er uvist. Langdysse ca. 0,8 x 34 x 9 m ? Ingen nyere forstyrrelser. Det findes ned ad skråning, ca. 300 m fra markvej og 600 m fra offentlig vej. Se tegning på nyberejser arker. ** Seværdighedsforklaring ** Dysse + jættestue (?) nær andre anlæg, i åbent landskab. Bevoksning: 1984: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Museal restaurering
Journal nr.: SMV 8542
Museum Sydøstdanmark
Museal reetablering.

Litteraturhenvisninger  (0)