Svenstrup
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040319-17

Fredningsnr.
362113

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/8 1892. Gdr. Henrik Nielsen Dipl. Afmærkn.: MS 1894, ved løjtnant Lassen Langdysse 44 x 8 x 2 m. Randsten: Ø. 2, S. 4. Langs kanten et nyere stengærde. Dæksten over kammer. Træbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. Længderetning Vest-Øst. 140' lang, 25' bred; Jordfyldens Højde c. 6'; bevoxet med Egekrat. I den østlige Ende staa to Randsten; den ene rager 5'3" op af Jorden. Paa Sydsiden staa 4 Randsten; de øvrige ere kløvede eller bortførte og erstattede med et nyt Stengærde. - 64' fra den østlige Ende et urørt Gravkammer, hvis Dæksten, der er 6' lang, ligger synlig i Højens Overflade. - Fredlyst under 8/8 1892. [[Kammeret udgravet 1917. MS.]] Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1917 Museal udgravning
Journal nr.: 303/17
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 44 m. l., 8 m. br., 2 m. h. Randsten: Mod Ø. 2, mod S. 4. Langs Kanten et nyere Stengærde. Dæksten over Kammer. Træbevokset i Ager.

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse Ø-V. Den ser meget velbevaret ud, med god pløjeafstand. Omtrent 1/3 fra Ø-enden ses en svag sænkning, hvor der ligger en større sten, antagelig dæksten til urørt kammer. Der anes enkelte større randsten, desuden en stensætning af nogle mindre sten - oprindelig/sekundært ? Højen er ret tæt bevokset med ret forgrenede træer og buskads ved højfod og lidy udenfor. Mod N er der plantet graner ca. 2-4 m fra højfod, alder 10-15 år? På højen findes 1 ramme med hønsetråd - ikke påtalt, mål ca. 1,5 m2. Den findes i et ret fladt område, ca. 300 m til markvej og 500 m til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret langdysse i åbent landskab. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)