Brandsbjærg

Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040319-28

Fredningsnr.
362114

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Afmærkn.: MS, 1937 Raklev Ikke MS endnu 1940 MS sat op den 26/11 1960 (? - ikke til at tyde på blå kort) Høj, 4 x 20 m, stærkt afgravet mod N. og V. Heri jættestue med ovalt kammer, sat af 11 bæresten og 2 dæksten. Gang mod N. med 6 bæresten. Kamret åbent mod V. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1891 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Grus-/sandgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en naturlig Bakke, "Brandsbjærg", en Høj hvori er anlagt en Jættestue; udgravet 1891 (se Museumsassistent Boyes Beretning Oktober 1891). Se Planche, bilagt Boyes Beretning. Bevoksning: 1984: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 20 m., stærkt afgravet mod Nord og Vest. Heri Jættestue med ovalt Kammer,sat af 11 Bæresten og 2 Dæksten. Gang mod Nord med 6 Bæresten. Kamret ]a[aabent mod Vest. Græsklædt i A- ger.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stålunderstøttelse af ustabil bæresten. Stenen var oplagt af Raklev i 1941.

1941 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Museal restaurering
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Gulvet i jættestuens gravkammer blev oprenset og planeret. En af Raklev (i 1941) indskudt sten over indgangspartiet, under den vestlige bæresten, viste sig at være ustabil og to rustfri stålstøtter blev opsat for at stabilisere denne. Se beretning.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue, med nærmest halvmåneformet grundplan, da højen er afgravet ind til kammeret mod V. Ved højfod ses enkelte randsten. Højen er bevokset med græs, der er afrevet placeret på langstrakt, træbevokset takke i V-enden, højt i terræn, ca. 220 m fra landevej. Jættestuen findes tilsyneladende ret højt i højen. Kammerets V'lige sten er fjernet (findes muligvis nedenfor kamret på højsiden, hvor der ligger flere store sten) - har måske oprindelig haft 13 bæresten og 3-4 dæksten. ** Seværdighedsforklaring ** Jættestue med synligt kammer, højt i terræn (med sti til landevej mod V) på Brandsbjerg nær anden høj. Bevoksning: 1984: Græs

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Tjæreby; stenalder; PMD 166-67; A10887-962.

2004 Museal restaurering
Nationalmuseet, Afdeling for Oldtid og Middelalder
To udvæltede bæresten blev genplaceret i deres oprindelige standspor. Jættestuens nøglesten blev sikret ved montering af et rustfrit stålbeslag. Jættestuens kammer fik tilføjet en, og gangen tilføjet to, dæksten. Jættestuen blev tætnet med sten, knust flint og græstørv og dækket med omkring 70 m3 stabilgrus. Oven på gruset blev lagt et 10-20 cm tykt lag muld, der blev tilsået med græs. Jættestuen blev oprenset for affald. Gulvet i jættestuens kammer og gang blev ryddet for nedfalden højfyld. Jættestuens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet med ny. Se beretning.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.