Svenstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040319-18

Fredningsnr.
362117

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
1986: Høj. 2 x 8 m. Højsiderne stejle. I toppen, der er ret flad, ses et 2 x 1 m stort og ca. 1 m dybt hul. I ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Middelstor Høj, c. 6' høj, et lille Stykke sydøst for Langdyssen [sb.17] paa samme Lod. Afgravet i Randen; Det kan ikke mindes, at der har staaet Sten omkring den. Ikke undersøgt nærmere paa Grund af Sæd. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 8 m. Stærkt afgravet fra alle Sider. I Midten 2 x 1 m. stort Hul, ført til Bunds. Staar med nøgne Brinker. Krabevokset i Ager. Centralgrav antagelig urørt.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler 2 x 8 m med afgravede sider og et større hul i SØ siden af højtoppen, der er ret flad. Hullet måler ca. 2 x 1 m dybt og er delvist uden vegetation p.g.a. tæt bevoksning med buskagtige træer og krat samt brombær. Ingen nyere beskadigelser, god pløjeafstand. Der findes nogle marksten ved højfod, af mindre omfang. den ligger i et åbent landskab, ca. 500 m til vej. ** Seværdighedsforklaring ** Lille høj (med huller)- i åbent landskab. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2994
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 2 x 8 m. Højsiderne stejle. I toppen, der er ret flad, ses et 2 x 1 m stort og ca. 1 m dybt hul. I ager.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2994
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)