Rolandsdyssen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040319-23

Fredningsnr.
362118

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
1986: Langdysse. "Rolandsdyssen". Ca. 1 m høj og 8 x 35 m stor, orienteret i SV- NØ. Den sydlige højside er noget afgravet og den østlige er ret stejl. I S 1 randsten, i N 3, hvoraf 1 er sprængt, og i V 1. Ca. midt på højen er et aflangt hul, ca. 2 x 1 m stort og 0,7 m dybt. I ager.
Undersøgelsehistorie  (19)
1854 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Anmodning om fredning afslået].

1854 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, "Rolandsdyssen". Længderetning Øst-Vest. Stærkt ødelagt; der staar kun et Par indtil 4' høje Randsten. (Om Mindesmærkets tidligere Tilstand, se anonym Skrivelse i Nationalmuseets Arkiv (udateret)). Bevoksning: 1984: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse "Rolandsdysse", 35 m. l., 8 m. br., 1 m. h. Randsten: Mod Syd 3 (2 væltede), mod Nord 2 (væltede). Intet Kammer; Huller i Jordhøjning. Græsklædt i Ager.

1940 Museal besigtigelse
Journal nr.: 581/40
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 581/40
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved fredningsrejsen kunne det konstateres, at langdyssen var ved at blive bortkørt.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse "Rolandsdyssen" SV-NØ. Den måler ca. 1 x 35 x 8 m og har 3 randsten mod S og 2 mod N (fleste væltede). Omtrent på midten er et aflangt hul, mål ca. 0,7 x 2 x 1 m omtrent i højens retning (fra forstyrret kammer antagelig). Særlig Ø-enden ser stejl ud, måske afgravet. Ingen nyere forstyrrelser. Der er anbragt en gammel plov på højen, er i grunden en museumsgenstand, og lidt affald (sten)- ikke påtalt. Bevokset med græsser og spredte mindre buske, højt i terræn, ca. 170 m til vej. Noget dækket af parcelhuse mod S. Bevoksning: 1984: Græs

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2995
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
"Rolandsdyssen". Ca. 1 m høj og 8 x 35 m stor, orienteret i SV- NØ. Den sydlige højside er noget afgravet og den østlige er ret stejl. I S 1 randsten, 1 N 3, hvoraf 1 er sprængt, og i V 1.Ca. midt på højen er et aflangt hul, ca. 2 x 1 m stort og 0,7 m dybt. I ager.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2995
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Anonym, udateret skrivelse].

1987 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 581/40
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 581/40
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: 581/40
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)