Bonderup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040319-38

Fredningsnr.
37214

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj på Buskebjerg, 2 x 16 m, afpløjet langs kanten. Træbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Middelstor Høj, som skønnes at være c. 5' høj, paa Toppen af en høj naturlig Bakke, "Buskebjærg". Noget afpløjet i Randen; ikke set paa Grund af Sæd. (Matr.Nr. 4). Bevoksning: 1984: Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj paa Buskebjerg, 2 x 16 M., afpløjet langs Kanten. Træbevokset i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca. 2,5 x 18 x 18 m og er lidt større end tidligere beskrevet. Den ser jævnt rundet, hvælvet og velbevaret ud, dog lidt ældre afskåret / eroderet højfod. Højen er meget tæt tilvokset, kunne kun med besvær komme op ad højside enkelte steder. Den ligger meget højt i terræn, vidt udsyn, idag er højen lidt dækket af skeldige mod Ø. Omtrent 350 m til offentlig vej. Ejeroplysninger på berejserblanket. Bevoksning: 1984: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.