Bonderup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040319-40

Fredningsnr.
37215

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,5 x 16 m. I topen et 3 m bredt, 0,75 m dybt hul. Træbevokset i granplantning.
Undersøgelsehistorie

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj paa naturlig Bakkekam (Retning Sydøst-Nordvest). Tværmaal 48', Højde 3-4'. Har været overpløjet, nu lidt afpløjet i Randen. Det kan ikke mindes, at der har staaet Sten om Højen. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.5 x 16 m. I Toppen et 3 m. bredt, 0.75 m. dybt Hul. Træbevokset i Granplantning.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca. 1,5 x 16 x 16 m, måltagning vanskelig p.g.a. kvas og buskads. Den ser nogenlunde jævnt rundet og hvælvet ud og i toppen er en fordybning ca. 2 x 2 x 0,5 m dyb, nu med blade og humus. Højen er bevokset med mindre løvtræer og buske, og der ligger en del kvas. Der gror lidt græs på højen, meget uden vegetation. Den ligger højt i terræn i lukket indhegning med ældre graner, løvtræer og krat - ret vildtvoksende med en del kvas. Kunne ved pleje blive ** - tæt tilvoksning skjuler næsten højene. Omtrent 125 m til grusvej og 0,8 km til landevej. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.