Bonderup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040319-41

Fredningsnr.
37216

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,75 x 18 m. Aflang sænkning i top. Træbevokset i granplantning.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj paa samme Bakkekam som [sb.] Nr. 40. Tværmaal 59', højde 5-6'. Lidt afpløjet i Randen, har været overpløjet. Det kan ikke mindes, at der har staaet Sten om Højen. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.75 x 18 m. Aflang Sænkning i Top. Træbevokset i Granplantning.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højen er ret tilvokset, beskrivelse vanskelig. Den ser ud til at måle ca. 1,8 x 18 x 18 m og være nogenlunde jævnt rundet med en aflang ældre sænkning i toppen. Højfoden ? mod S er for nylig afgravet for at anlægge et kørespor S om højen i Ø-V'lig retning. I den afgravede jord ses flere større sten, fra randstenskæde ? Da højen ligger højt med ældre erosionskant, er højens afgrænsning mod S vanskelig at se - og jeg er lidt i tvivl om højfoden er afgravet (eller der blot er gravet tæt på højen ?) Samme beliggenhed som 3721-5. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)