Bonderup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040319-51

Fredningsnr.
37219

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 3 m. Sænkning i top. Over nordenden går en skovvej. Enkelte randsten. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I det sydvestlige Hjørne af "Klarskov" to [sb.50-51] toppede Høje i faa Skridts Afstand fra hinanden...Om Højene Rester af tilsyneladende kredsformet stillede Randsten. Tæt Krat hindrede al Opmaaling og nærmere Undersøgelse. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 13 m. Sænkning i Top. Over Nordenden gaar en Skovvej. Enkelte Randsten. Træbevokset i Skov.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca. 0,8 x 17 x 13 m i en lidt aflang / noget uregelmæssig rundet form Ø-V. Lidt V for midten fører der en ældre, ret tilgroet skovvej over højen i N-S'lig retning. Omtrent på midten er en lav uregelmæssig sænkning, mål ca. 2 x 2 x 0,2 m dyb. Der anes randsten ? ialt 6 ? Bevokset med gamle graner, i granskov. Den ligger i ret tæt skov, på højning med en jævn skråning ned til kysten. Indgår i længere højrække, der ligger ca. 50-100 m fra skovvej og 300-700 m fra offentlig vej (mod Ø). Bevoksningen skjuler næsten højene, så de ikke ses på afstand. Kunne ved pleje blive **(*). (3721-9 - 15). Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)