Bonderup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040319-48

Fredningsnr.
372114

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 15 m. Flad sænkning i top. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Klarskov" angives, paa de markerede Steder, at ligge to Jordhøje [sb.47-48]; kunde ikke ses paa Grund af tæt Krat. Bevoksning: 1984: Græs og Nålekrat/-træer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m. Flad Sænkning i Top. Træbevokset i Skov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca. 2 x 15 x 15 m med en lidt uregelmæssig hvælvet form og diffus fod. Ældre (tilgroet) skovvej over V'lige fod - måltagning vanskelig. I toppen, lidt SØ for midten, er en uregelmæssig sænkning, mål ca. 3 x 3 x 0,3 m dyb. Den er bevokset med ældre graner, enkelte mindre løvtræer og græs. Der ligger en del kvas og ældre fældede træer på højen. Samme beliggenhed som 3721-9. Bevoksning: 1984: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)