Bonderup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040319-50

Fredningsnr.
372110

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1 x 12 m. Enkelte randsten. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I det sydvestlige Hjørne af "Klarskov" to [sb.50-51] toppede Høje i faa Skridts Afstand fra hinanden. I Nærheden af den sydligste [sb.51] af de to Høje ligger der, efter Meddelelse, to meget store Sten, som kunne have hørt til en Dysse. Om Højene Rester af tilsyneladende kredsformet stillede Randsten. Tæt Krat hindrede al Opmaaling og nærmere Undersøgelse. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 12 m. Enkelte Randsten. Træbevokset i Skov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca. 1 x 12 x 12 m med en lidt diffus fod, ellers regelmæssigt rundet og hvælvet. Den er bevokset med gamle lærketræer, i lærketræsområde. Ca. 10-20 m Ø for højen ses tre større sten - intet tegn på forstyrret kammer. Der anes 1 randsten mod S. De større sten fra 2 bæresten og 1 dæksten fra denne eller højen mod Ø ? Samme beliggenhed som 3721-9. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.