Pine Mølle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040320-1

Fredningsnr.
362122

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Mølledæmning, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Bygning, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Vandmølle, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Vejdæmning, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Dæmning Dæmningen er orienteret i nord-sydlig retning. Den er ca. 300 m lang. Den nordlige ende af dæmningen er ca. 17 m bred og den sydlige, hvorpå en gård er opført, ca. 35 m bred. Dæmningen løber ud over engen til Tudeå, ca. 1,3 km øst for øens udløb i Store Bælt. Fredningsgrænsen forløber langs dæmningens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten, affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (8)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Aflang, stejlt affaldende Bakke, "Møllebanken", paa Engjord (udtørret Sø). Længderetning omtrent Østnordøst - Vestsydvest; Længde c. 140', Bredde c. 70', Højde over Engbunden c. 16-20'. Den oprindelige Form af Bakken, der er beskadiget ved flere Afgravninger, skønnes at have været omtrent rektangulær med dobbelt saa stor Længde som Bredde. Paa Bakken er, efter Meddelelse,tidligere i Mængde opgravet store Mursten ("Munkesten") forbundne med Kalk; nu fandtes intet Spor af Murværk paa Stedet. - Over Engen gaar umiddelbart ved Bakkens østre Ende en høj paafyldt Vej (omtrent i Nord - Syd). Paa den anden Side af denne, udfor Bakkens Østende, ligger et dybt Vandhul ("Pinehullet"); der fortaltes, at her havde ligget en stor Gaard, som var sunken i Jorden paa Grund af Beboernes Ugudelighed, efter at de havde lokket Præsten derhen for at give en So, som de havde lagt i Sengen, Nadverens Sakramente. Bevoksning: 1984: Græs

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dæmning. Dæmningen måler ca. 3 x 17 x 300 m med sekundær ? udvidelse mod S, hvor Møllegården findes, bredde her ca. 35 m. Dæmningen er ret flad foroven og ejer (været på stedet i 40 år og historisk interesseret) fortalte, at der skulle have været vadested over åen ved dette sted. T.G.Christiansen skulle have boret i dæmningen og først fundet bund ca. 12 m nede. Der findes 1 kilde i pinehullet. Vindmøllerampe SV for gården. Dæmningen græsses af New Forest ponyer året rundt, ser uskadt ud, bortset fra enkelte halmknipper og gamle tønder - bad ejer om ikke at placere affald på dæmningen fremover. Ejer: Torvald Hansen (saltvand + bjørneklo) Vejleagervej 21 Vemmelev Findes i ådal, ca. 250 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Meget stor og velbevaret dæmning i ådal. Bevoksning: 1984: Græs

2001 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Undersøgelser viser, at der under den nuv. mølledæmning findes rester af en ældre.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Dæmning Dæmningen er orienteret i nord-sydlig retning. Den er ca. 300 m lang. Den nordlige ende af dæmningen er ca. 17 m bred og den sydlige, hvorpå en gård er opført, ca. 35 m bred. Dæmningen løber ud over engen til Tudeå, ca. 1,3 km øst for øens udløb i Store Bælt. Fredningsgrænsen forløber langs dæmningens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten, affald eller på nogen anden måde forstyrres. *** Nyberejsningstekst *** Dæmning. Dæmningen måler ca. 3 x 17 x 300 m med sekundær ? udvidelse mod S, hvor Møllegården findes, bredde her ca. 35 m. Dæmningen er ret flad foroven og ejer (været på stedet i 40 år og historisk interesseret) fortalte, at der skulle have været vadested over åen ved dette sted. T.G.Christiansen skulle have boret i dæmningen og først fundet bund ca. 12 m nede. Der findes 1 kilde i pinehullet. Vindmøllerampe SV for gården. Dæmningen græsses af New Forest ponyer året rundt, ser uskadt ud, bortset fra enkelte halmknipper og gamle tønder - bad ejer om ikke at placere affald på dæmningen fremover. Ejer: Torvald Hansen (saltvand + bjørneklo) Vejleagervej 21 Vemmelev Findes i ådal, ca. 250 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Meget stor og velbevaret dæmning i ådal.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)