Agersø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040401-2

Fredningsnr.
38211

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 36 x 8 x 175 m. Af randsten ses: Ø. 19, V. 3, S. 4, desuden 12 sten syd for og 9 sten nord for. Jordhøjningen noget afgravet, særlig mod V. I midten en stor sten, muligt af kammer. Kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (12)
1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse 140' lang i Syd til Nord, 24' bred. Randstenene for den nordre Ende og den vestlige Langside - paa 2 nær - er for 3 Aar siden borførte og benyttede til Nybygning af Gaarden. Paa den østlige Langside er nu 29 Randstene hvoraf 6 ere omvæltede. Flere af Stenene ere havlskjulte [halvskjulte ?] af Jordfylden. For den sydlige Ende er 4 Sten. Høifylden er c 5' høi.For den sydlige Ende af Dyssen er paa flad Mark, to Rækker af Stene - temmelig store - De ere Forsættelse af Langsidernes Randstene - men støder sammen i en Spids - en enkelt Sten - Den vestlige Række har endnu alle Sten - 11 - hvoraf dog kun to ere staaende. Af den østlige Række mangle flere: - der er nu 4 staaende og 3 væltede. En større Sten ligger ovenpaa Dyssen, henimod Sydenden - To Steder er Gravede Huller - der mulig tyder paa at Grave her ere ryddede. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1896 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1927 Museal besigtigelse
Journal nr.: 399/27
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 36 m. l., 8 m. br., 1.75 m. h. Af Randsten ses: Mod Ø.19, mod V. 3, mod S. 4, desuden 12 Sten syd for og 9 Sten nord for. Jordhøjningen noget afgravet særlig mod V. I Midten en stor Sten, muligt af Kammer. Kratbevokset i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 2 x 48 x 11 m, med bevaret højrest, orienteret ca. N-S. Langdyssen forekommer noget splittet og forgravet f.eks. mangler jordhøjen i nordenden og randstenene lå uden orden. I syd lå mange større sten spredte uden for højen og mange bar spor af sprængning. I vestsiden sås ingen randsten. Af kammeret var kun bevaret en bæresten. Mange af randstenene var væltede, og de lå noget uregelmæssigt. Trods dette blev der talt flere sten end ved tidligere berejsning jvf. skitse. Langdyssen er vokset til i tjørn. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1993 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)