Aggersø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040401-1

Fredningsnr.
39211

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 16,5 m l., 7 m br. og 0,75 m h. Randsten: S. 5, V. 10, Ø. 12. Nordlige del sløjfet. Kammer af 3 bæresten, ingen dæksten. Kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1896 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 56' i Nord til Syd, 21'6" bred, med et rectangulairt Gravkammer, 5'10" langt, 2'2" til 2'6" bredt uden Dæksten. Det meste af den nordlige 1/3 Del af Dyssen er afgravet. Endesten mangle. Vestlige Langside har 8, den østlige 9 staaende og nogle omvæltede Randstene. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1927 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 399/27
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1927 Museal besigtigelse
Journal nr.: 399/27
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 16,5 m. l., 7 m. br., 0.75 m. h. Randsten: Mod S. 5, mod V. 10, mod Ø. 12. Nordlige Del sløjfet. Kammer af 3 Bæresten, ingen Dæksten. Kratbevokset i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse ca N-S orienteret. Mindre højrest er bevaret (1 m høj i sydenden, ca 0,5 i nordenden). Nordenden af langhøjen ligger op til skel og den del af dyssen der lå nord herfor er sløjfet. Af randsten taltes mod vest 9 og mod øst 8 mens der ikke blev erkendt nogen mod syd. Af kamret var bevaret 3 bæresten, selve gravkammeret danner en ca 0,5 m dyb sænkning i højen. De manglende randsten kan skyldes at langdyssen var vokset til i tjørn. Gamle dynger med marksten samlet omkring randstenene - ikke påtalt. ** Seværdighedsforklaring ** Langdyssen har en flot beliggenhed nær strandeng ud mod Agersøsund. Den er imidlertid vanskelig tilgængelig, idet ejeren er utilfreds med de mange besøgende, der tramper hen over hegnet. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)