Barnehøjsbanken
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040402-1

Fredningsnr.
38221

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Baunehøj", 5 x 18 m. Noget afgravet fra siderne. Græs- klædt i have. 29/6-45 : Tilladelse til at plante gyvel og lign.
Undersøgelsehistorie  (10)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Barnehøjsbanken en anselig 8-10 Al.høj Gravhøj, afgravet i Siderne. Der er oftere fundet Skeletter i Højens Udkanter. Bevoksning: 1984: Græs

1884 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samme tekst som berejsn. 1884]. Bevoksning: 1984: Græs

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Barnehøj", 5 x 18 m., noget afgravet i Siderne. Græsklædt i have.

1955 Museal besigtigelse
Journal nr.: 850/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 850/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Baunehøj. Højen måler ca. 5 x 21 x 18 m i N-S'lig retning. Den er noget uregelmæssigt hvælvet, med stejle sider og hulninger af ringe dybde, tilgroede. I toppen er flere mindre huller fra børns leg/dyr, og der er flere stier op ad højside, uden vegetation, ret nedslidte. Den ligger i et grønt område i villakvarter, ca. 10 m fra vej og parcelhushaver. De små huller og stierne burde dækkes og tilsås. Bevokset med græsser, brombær og små blomster. Højt i terræn på bakkehæld mod Noret mod V - nu ret indeklemt af bebyggelse. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj ved Noret. ** Genbesigtigelse ** Besigtigede højen d. 18/9-1984. Højen var græsklædt, med lav opvækst af brombær imod øst. Højen var beliggende i et græsklædt område i parcelhuskvarter, og er meget besøgt af de lokale beboere, hvilket kunne ses på slid og graveskader i højen. Arealet ejes af Skelskør kommune, der slår græs på højen ca. to gange om året. Talte med Leif Hansen, tekninsk forvaltning, som udtrykte ønske om at forsætte med denne pleje af højen. Samtidig aftaltes, at kommunens gartnerafdeling ville sørge for hurtigt at reparere skaderne på højen. Skaderne ville blive repareret med græstørv, og jeg indskærpede over for Leif Hansen, at der i forbindelse med dette arbejde ikke måtte graves yderligere ned i højen. Efter reparationen enedes vi om at der opsattes mindre afspærringer op ved de nyreparerede steder, i form af skråtstillede rafter, opsat på ca. 6 nedrammede pæle. Svend Hansen Bevoksning: 1984: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)