Brændestensgd.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040402-11

Fredningsnr.
38222

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer bestående af 5 sidesten ingen dæksten. Kamret er jordfyldt; udefra er jorden bortgravet. I have.
Undersøgelsehistorie  (8)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Haven [Brændestensgd.] kan mellem Træerne følges Rester af en Langdysse c. 20' br. i Længderetning N-S en Streg NV. med et rektangulært 7'l. 2'6" br. Gravkammer, berøvet Dæksten i samme Retning. Kun nogle faa Randstene ere tilbage; nogle Stene der ses S. for Gravkammeret kunde mulig røbe Tilstedeværelsen af endnu et - polygont - Gravkammer i Dyssen.

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samme tekst som berejsn. 1884].

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, bestaaende af 5 Sidesten, ingen Dæksten. Kamret er jordfyldt; udefra er Jorden bortgravet. I Have.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysserest, 1,2 x 3,5 x 2 m. Det består af et oprindelig aflangt kammer i NV-SØ'lig retning, med 2 lange og 2 korte sten, de øvrige i siderne antagelig sekundære. Den lange bæresten mod SV er forskubbet (?). Indre mål nu 2,5 x 0,7 m. Stenene rager 1,2 m op, ret jordfyldt kammer, ingen dæksten. Små blomster i og ved kamret, i have ved gård. Den ligger i et ret åbent landskab, ca. 50 m fra gårdsplads og 300 m fra landevej.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)