Brændestensgd.

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040402-11

Fredningsnr.
38222

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Dyssekammer bestående af 5 sidesten ingen dæksten. Kamret er jordfyldt; udefra er jorden bortgravet. I have.
Undersøgelsehistorie

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Haven [Brændestensgd.] kan mellem Træerne følges Rester af en Langdysse c. 20' br. i Længderetning N-S en Streg NV. med et rektangulært 7'l. 2'6" br. Gravkammer, berøvet Dæksten i samme Retning. Kun nogle faa Randstene ere tilbage; nogle Stene der ses S. for Gravkammeret kunde mulig røbe Tilstedeværelsen af endnu et - polygont - Gravkammer i Dyssen.

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samme tekst som berejsn. 1884].

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, bestaaende af 5 Sidesten, ingen Dæksten. Kamret er jordfyldt; udefra er Jorden bortgravet. I Have.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysserest, 1,2 x 3,5 x 2 m. Det består af et oprindelig aflangt kammer i NV-SØ'lig retning, med 2 lange og 2 korte sten, de øvrige i siderne antagelig sekundære. Den lange bæresten mod SV er forskubbet (?). Indre mål nu 2,5 x 0,7 m. Stenene rager 1,2 m op, ret jordfyldt kammer, ingen dæksten. Små blomster i og ved kamret, i have ved gård. Den ligger i et ret åbent landskab, ca. 50 m fra gårdsplads og 300 m fra landevej.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt set fra SØ
dysserest set fra øst
oversigt, set fra SV