Brændestensdyssen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040402-12

Fredningsnr.
38223

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 11/9 1884. Skænket af godsejer V.E. Qvistgaard til Gjerdrup; årlig godtgørelse til den nuværende for- pagter. Langdysse, "Brændestensdyssen", 31 x 7,5 m. Randsten: V. 15 (4 v.), N. 2 (v.), Ø. 24 (6v.), S. 1. Kammer bestående af 4 bæresten og dæksten.
Undersøgelsehistorie  (10)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Loddens østre Skjel ligger den fredlyste, smukt bevarede Langdysse 110' l i NØ-SV. 26'6" br., med et Gravkammer i samme Retning 5'6" l. 2'4" br., 44' fra s.v. Ende. Det er bygget af to Sidestene og to lige høje Endestene. Dækstenens Overflade er meget sprukken. Af Randstene findes mod N.V. 12, 2 omfaldne og sprængte,mod S.Ø. 24. Mod N.Ø: 1 staaende og 1 omfalden.Mod S.V. 1 staaende og 1 i sv. Hjørne (uvist om "Endesten") omfalden. Randstenene ere anselige toppede Stene c. 5' h. Deres Top ligger i Niveau med Overkanten af Sidestenene i Gravkammeret. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 118' lang i Nordøst til Sydvest, 24' bredt med et Gravkamemr i samme Retning, 5'6" langt 2'4" bredt, bygget 4 Sidestene, derover en Dæksten. Af Randstene er mod Nordvest 11 + 3 omfaldne og sprængte mod Sydøst 19 + 5 omfaldne.Mod Nordøst 2 omfaldne. Det er anselige, toppede Randstene c 5' høie. Deres Top ligger i Plan med Overkanten af Kammerets Sidestene. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1896 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, "Brændestensdyssen", 31 m. l., 7,5 m br. Randsten: Mod V.15 (4 væltede), mod N. 2 (v), mod ø. 24 (6 v.), mod S. 1. Kammer bestaaende af 4 Bæresten og Dæksten.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Brændestensdyssen, 2,2 x 35 x 9 m. Langdyssen måler ca. 1 x 35 x 9 m (indre 31 x 7,5 m) i NØ-SV'lig retning. Kamret findes lidt S for midten og består af et aflangt kammer i højens retning med 2 lange bæresten V + Ø og 2 korte N + S (den nordlige forskubbet). Stor dæksten, der rager ca. 1,2 m op over højen. Indre mål ca. 1,7 x 0,6 m. Højoverfladen er noget ujævn. I N-enden ligger 1 større sten, fra et kammer ? samt flere mindre (sekundære antagelig). Højen er bevokset med brændenælder, græsser samt vildrose og mindre buske. Randstenskæden ret velbevaret, evt. væltede, i alt V 15, N 2, Ø 25, S 2. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)