Kanehøj
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040402-16

Fredningsnr.
372214

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rettersted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Skelet, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Skelet, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Enkeltfund, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 4/6 1914. Godsejer Viggo Qvistgaard til Gjerdrup; fredningen tiltrådt af hidtidige fæster nu køber af ejendommen, Hans Peter Christiansen. 11/8-53 Overfredningsnævns kendelse om 2 m bred sti fra lan- devej til højfod. Høj, "Kanehøj" 5,5 x 28 m. Afgravet, særlig mod syd. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (12)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kanehøj er en anselig c. 10 Al. h. Gravhøj paa Toppen af en naturlig Banke. Den er blevet benyttet som Rettersted; Ligene nedgravedes i den nordre Side. Ved Grusgravninger i Banken, hvorpaa Kanehøj ligger er oftere fundet Menneskeskeletter, et laa sammenbøjet i en meget kort, af fire flade Stene dannet Grav. Ved et Skelet (?) er fundet et forevist lille Lerkar fra ældre Jernalder. Bevoksning: 1984: Græs

1884 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samme tekst som berejsn. 1884]. Bevoksning: 1984: Græs

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Kanehøj", 5,5 x 28 m. Afgravet, særlig mod Syd. Græsklædt i Ager.

1942 Køb af genstand til museum
Journal nr.: 125/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lerkar fundet i eller i nærheden af Kanehøj.

1942 Privat opsamling
Journal nr.: 125/47
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal besigtigelse
Journal nr.: 314/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Om anlæg af sti el. trappe på højen.

1952 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 314/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kanehøj. Højen måler ca. 5,5 x 28 x 28 m med en noget ujævn overflade, nu lille, ret flad top. S-siden er meget stejl ved tidligere grusgravning. Der er lidt trampet sti op ad højen fra parkeringspladsen mod V, også tidligere grusgrav (nu parkeringsplads, græsgroet). Højen er bevokset med græs (slået), og der vokser unge løvtræer fra højfod til grusgrav mod V-SV. Den ligger på bakketop, meget højt i terræn, ca. 80 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, højt i terræn. Bevoksning: 1984: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)