Lyngbygaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040402-32

Fredningsnr.
37228

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/8 1931. Godsejerinde K. Fabricius til Gjerdrup og Lyngbygaard Langdysse, 26 x 13 x 1,25 m. Randsten: N. 16 (5 v.), V. 5 (2 v.), S. 18 (7 v.), Ø. 5 (2 v.). Kammer bestående af 3 bæresten, 2 gangsten og 1 dæksten. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1896 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Øst til Vest, 71' lang, 28' bred. I Midten et rectangulairt Gravkammer, 5'7" langt, 3'6" bredt med 3 Sidesten og 1 Dæksten. Aabent mod Syd. Af Randstene har Nordsiden 9 staaende, 5 væltede og 2 sprængte, den sydlige 3 staaende. 7 væltede. For den østlige Ende er 3 staaende + 2 væltede og for vestlige Ende 3 staaende og 2 væltede.

1930 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 733/30
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1930 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 733/30
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 26 m. l., 13 m. br., 1.25 m. h. Randsten: Mod N. 16 (5 væltede), mod V. 5 (2 v.), mod S. 18 (7 v.), mod Ø. 5 (2 v.) Kammer bestaaende af 3 Bæresten, 2 Gangsten og 1 Dæksten. Græsklædt i Ager.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, i alt 1,8 x 26 x 13 m. Den måler ca. 1,25 x 26 x 13 m i NØ-SV'lig retning, og er ret flad og bred. Kamret findes omtrent på midten og er aflangt på tværs af højretningen, med 1 lang bæresten mod N og S og kortere V, åbning mod Ø, mål ca. 1,6 x 0,7 m. Gangsten er ikke synlige, men kan mærkes med landmålerstok. 1 dæksten, stor, rager ca. 1,5 m op over højen. Muligvis med skåltegn. I kamret er 1 rævegrav ? Randsten ser ud til at være som beskrevet på kartotekskort, ret dækkede af grannåle og kvas, talte dem ikke. Højen er tilvokset med brændenælder og den ligger nu i et aflangt tilplantet stykke, med graner fra højfod til ca. 10-20 m's afstand, alder 20-30 år - yderst en række unge løvtræer. Ret højt i et åbent landskab, ca. 200 m fra landevej. Kunne ved pleje blive ***. Ejer : se 3622-6. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse, nu i tilplantet område.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)