Egitslevmagle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040402-28

Fredningsnr.
372217

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rest af høj, ca 1 x 7 m. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (13)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Henimod Loddens østre Ende Ligger to [sb.28-29] lave 2-3 Al. h. Høje; den sydøstre [sb.29] mest forstyrret ved Gravninger. Bevoksning: 1984: Græs

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samme tekst som berejsn. 1884]. Bevoksning: 1984: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Høj, 1 x 7 m. Græsklædt i Ager.

1944 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 770/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Aflysning
Journal nr.: 770/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest, C-fredet, 0,9 x 7 x 5 m. Den er rundoval og måler ca. 0,8 x 7 x 5 m i SV-NØ'lig retning. I overfladen ligger mange sten fra 10-60 cm i længde, fleste omkring 20-30 cm, rager op til 0,1 m op. Omtrent 30 m fra tilplantet mergelgrav ? mod NNØ. Ejer har ikke planer om at sløjfe den. Den ligger i et åbent, højereliggende, ret fladt landskab, nær anden høj, ca. 300 m fra landevej. Ejeroplysninger på berejserblanket. Bevoksning: 1984: Græs

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2996
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj. Ca. 1 m høj og 5 x 7 m stor med størst længde i NØ-SV retning. I overfladen ses mange sten. I ager.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2996
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: 770/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 770/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 770/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)